voleybol nasil oynanir Temel Açıklaması

“Sen i§gi misin âdeta?” diyor Zehra da. Tuncer abinin bizim aramizda ona verdigi onderligi biri elinden kapiverecekmi§ kadar.

karde§ine bak? istanbul’da da hacısı hocası tamr beni canim. Eş ahlakimiza uymaz. Yaa, insanin abisine yapacagi resimden nakit almasi da sülale ahlakina uymaz. Amma tığ sevdigimiz resmi yapar da surunursek bu sülale ahlakina uyar, degil mi? Mujgan’in halilarini du§une du§une tuval boyamak hele; bu her ahlaka uyar.

Gul’un babasinin yaninda uzun sure kalamadim. Onu, daima ormanlar ustune bana malumat vermeye zorluyormu§um duygusuna kapildim.

Be§ alti yil once uluslararasi bir toplantida çıkmak uzere gittigim Tokyo. Toplantilarin gezinsel programi. Qe§itli ulkelerden kirk be§ delege bir otobusun igindeyiz. Otobuste bizlere gevreyi tanitan Japon kizin sesi: Sayin delegeler, §imdi ustunden gegtigimiz nehrin süfli Sumida.

Gittikge gogaliyoruz. Ko§emizde kalabalikla§iyoruz. Artik hiçbir ba§ima Tezel’in titreyen ellerine, her turlu inangtan kiri§i kirmi§ baki§larina da sigmamam. Geriye bir zaman elan itilmi§ koltugunda, eli muttasıl opulmesine kar§in cümle yalniz artan kayinvalidemin yanina mi siginsam?

Gergekten de igine bir yigin yaprak tiki§tirilmi§, o yapraklarin arasina da güya bir gecekondu onundeki bahgeden toplanmi§ sari gigeklerin katildigi arazi kap, tam sag ayagimin dibinde.

Tezel, kagma. Haydi canim, animsa. Haydi koyver kendini. Animsamaktan kagmayi birlikte bo§ver. Bunu bo§vermedikge higlik yolunda bir adim henüz atamazsin. Kendini suglayip suglayip bagrina kur§unu sikan ug be§ aptal Moskof gâvuru’tan biri olup gikarsin. O dundu. Bugunse bugun. Onlardan hangisi Hitler kabil bir canavar gocuk, Hiro§ima’lara, Nagasaki’lere çatışma kazalı oyuncaklarla oynayan gocuklari, gokuluslu bankalardan her yeri ve her §eyi ve herkesi parmaklarinin ucunda oynatan o sinsi, o fesat, yalani soguk mai gozleriyle ortmeyi beceren gocuklarla kırcı bir ailenin hayır beslenmemi§ aptal zekali, canlı bahis budala uyeleri olarak ya§adi? Comertlikle uzatilan her gul goncasinin birer saatli bomba, birer saniyeli

Sozumu bitirememi§tim. Zehra kaplan kadar, gozleri gakmak gakmak, nerdeyse agzinda tukrugu kabararak husus§tu benimle:

O zamana çatışma boyle kuvvetli kufurler edemezdim. isterdim de beceremezdim. Agzimdan gikani kulagim duyunca kendim üstelik §a§tim.

Boykot devrimciligi deklarasyon devrimciliginden ote bir §ey olmali. Sonra ben tekrar ayrilacagim Omer abiden. Gene bu arkada§larimla kalacagim.

imparator ona, bir taraftan kravatini gev§eterek hi§doldurulma bakiyor: Dugun duzenini bu salaga birakanda sug.

Agzi da le§ kabilinden igki kokmada. Yalnız ekzibistyonistligi bile bahis siteleri ondan baskin. Ayrica o gecenin ardindan takkadak bir leşker darbesinin gelecegini ne bilsin?

da, ilhan’in yanina nasil varabilecek? Nasil, ilhan’in her an, her insanın, Tumgeneralin birlikte bir defo i§lemekte oldugu ku§kusu ta§iyan baki§lari kar§isinda, artik bir güzel siki§ik bir kuyruk olu§turmu§ gagrililara ‘Ho§ geldiniz’, ‘ihya ettiniz’leri aksatarak yeni gelen gigekleri siraya dizebilmek, yeni, elan onemli konuklara belde agabilmek igin Fitnat hanimin koltugunu azca elan aptal gekmeleri gerektigini soyleyebilecek?

Belli ki ilhan garsona ikimizi yanma katmadan donmemesini buyurmu§. Garson da, bir savcinin tutuklama kararini uygulayacak görevli kadar duruyor. Kimildamadigimizi gorunce:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *